KUTATÁSOK

Roma múzeum (Varga Krisztina doktori kutatása)

Az magyarországi roma múzeum megalapítására tett kísérletek és a meg nem valósított koncepciók egyfajta hiányt jelenítenek meg, amelynek okát a doktori kutatásomban próbálom meg felfejteni. Ebből a megállapításból kiindulva vizsgálom a magyarországi roma múzeum kérdését: miért ilyen kitartó ez az intézményes igény, miért erősödik a hiányérzet? Az egykori országos múzeumi törekvések miért nem tudták elérni céljukat, a kisebb lokális kezdeményezések jó része miért csak ideig-óráig tud életben maradni? A kutatásom egyik fő kérdése, hogy a jelenlegi, egyre redukálódó roma kulturális intézményes helyzetből miként lehetséges továbblépni. A hiányzó országos/nemzeti intézmény lenne a jó irány, vagy a nemzeti keretek elhagyásán túl egy transznacionális, európai szintű szervezet lehetne a cél? De tudnak-e a transznacionális szerveződések a policy paperek megalkotásán és a diplomáciai szerepen túl tényleges értéket, tudást visszaforgatni a helyi közösségek számára?


Kapcsolódó kurzus 2020 őszi félévben: A magyarországi roma kultúra vizuális reprezentáció története és kiállítási gyakorlata (Kurzuskód: BBN-KOM-291.VK)


Kutatási terv


Irodalomjegyzék