VIZUÁLIS INTERVENCIÓ ÉS RÉSZVÉTELI KUTATÁS: VIZUALITÁS – AKCIÓ – PARTICIPÁCIÓ

A Minor Média/Kultúra Kutatóközpont konferenciája

ELTE BTK, Média és Kommunikáció Tanszék,

2023. október 20-21.

Az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszékén működő Minor Média/Kultúra Kutatóközpontban 2019. decemberétől egy négy éves NKFIH-OTKA támogatott kutatás zajlott, amelynek címe “A magyarországi részvételi filmkultúra története és jelenlegi gyakorlatai, különös tekintettel a sérülékeny kisebbségi csoportok önreprezentációjára” (NKFI-azonosítószám: 131868). A kutatás zárásaként konferenciát szervezünk abból a célból, hogy bemutassuk saját eredményeinket, becsatlakozzunk a mások által már elkezdett és javában folyó diskurzusba, és tapasztalatot cseréljünk a hasonló profilú, a részvételi (akció)kutatást adott esetben művészeti (képi, performatív) megközelítéssel párosító magyarországi műhelyekkel, illetve azokkal, akik más megközelítést alkalmaznak, de szintén participatív módszerekre építenek és közösségi-társadalmi elköteleződésből cselekszenek.

Egyetemi kutatóközpontként számunkra a kutatás új formái egyben az oktatás megújítását is jelentik, és hasonlóképpen a történeti, elméleti, módszertani és gyakorlati aspektusok egyenlő mértékű fejlesztésére törekszünk. Az elmúlt évtizedekben a magyarországi felsőoktatást több olyan társadalmi, kulturális és mediális kihívás érte, amelyek fényében át kellett gondolnia az univerzitás eszméjét. Az ideálisan mindent magába foglaló egyetemi „univerzumról” kiderült, hogy partikuláris és privilegizáló igényeknek felel meg, és a szó sokféle értelmében nem reprezentatív. A kihívások között megtaláljuk a különböző (nyelvi, kulturális, mediális, képi, performatív, antropológiai stb.) fordulatokat, a kisebbségi, posztkoloniális és társadalmi nemi igényeket, és ezek pedig mind hatással voltak a kurrikulumokra. Az egyetemek elitképzésből viszonylag rövid idő alatt „tömegegyetemmé” alakultak, piaci és politikai megfontolások alapján szervezték át önmagukat vagy szervezték át őket, egyetemen kívüli civil kapcsolatokat építettek a közösségi elköteleződés jegyében, és szövegcentrikusságukat feladva helyet adtak a vizuális kultúrának, valamint az új médiumoknak. A sokszínűség részeként kell számon tartanunk a módszertani változatosságot, ami egyre erősebben jellemzi az egyetemeken folyó oktatást és kutatást. A fenti folyamatok több ponton és módon konvergáltak és konvergálnak, ezek közül konferenciánk fókuszában a vizualitás és az új médiumok, a társadalmi elköteleződés és intervenció, valamint a részvételiség eszméjének találkozása áll. Szeretnénk, ha azok, akik ezeknek a témáknak bármilyen módon való összekapcsolásában érintettek, megszólítva éreznék magukat a felhívásunk által. A vizualitás és a részvételi módszer számunkra egyként fontosak, és saját munkánkat ezek metszetében folytatjuk, így szívesen veszünk minden témát, melyekben a két elem valamilyen módon szintén kombinálódik.

A konferenciát az elhangzó/látható tudás performálása szempontjából hibrid módon képzeljük el. A 15 perces előadások lehetnek kutatási/tapasztalati beszámolók, műhelyek bemutatásai, esettanulmányok, vizuális produktumok magyarázatai. A klasszikus előadások mellett vetítéseket, kerekasztal-beszélgetéseket, workshopokat is örömmel fogadunk. Várjuk az egyéni és panel- jelentkezéseket, és ezekhez inspirációként alább egy nyitott témakatalógust ajánlunk az érdeklődők figyelmébe, amely szabadon bővíthető a fent leírtak szellemében:

– részvételi módszerek a kutatásban (fotóhang, digitális történetmesélés, részvételi videó stb.)

– a részvételi-közösségi filmezés története és mai kérdései (technológiája, esztétikája, politikája, pedagógiája)

– részvételi módszerek a (köz)politikában (részvételi tervezés, részvételi költségvetés)

– vizuális és mediális részvételi módszerek az oktatásban

– vizuális részvételi akciókutatás 

– alkalmazott vizuális antropológia, részvételi antropológia

– művészetalapú vizuális beavatkozások

– hibrid, multimediális akciók (vizualitás, színház, új médiumok, képzőművészet)

– „önmagunk kutatása”: ügyközpontúság és/vagy játék?

– politikai képviselet és/vagy művészi kifejezés 

– részvételi folyamatok korosztályi spektruma

– kulturális és oktatási intézmények részvételiségre alapozott jó gyakorlatai – a részvételi folyamatokban betöltött szerepek

– a kisajátítás anomáliái; etikai kérdések

– a részvételi kutatások és módszerek hatalmi kontextusai, kritikai-szubverzív ereje, szerepük az emancipációban és a kortárs identitáspolitikákban

– részvételiség és emberi jogok kapcsolata

– a részvételiség globális és lokális kontextusai

A konferenciára a minormediakultura@gmail.com címre írt emailben lehet jelentkezni. Határidő: 2023. augusztus 31.

A szervezők: Müllner András és Haragonics Sári

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue