VIZUÁLIS INTERVENCIÓ ÉS RÉSZVÉTELI KUTATÁS: VIZUALITÁS – AKCIÓ – PARTICIPÁCIÓ

A Minor Média/Kultúra Kutatóközpont konferenciája

ELTE BTK, Média és Kommunikáció Tanszék,

2023. október 20-21.

PROGRAM

2023. október 20. PÉNTEK délelőtt

9:30-10:00 Regisztráció

10:00 -10:15 Megnyitó. Bartus Dávid dékán (ELTE BTK), Müllner András (ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék, Minor Média/Kultúra Kutatóközpont)

10:15-10:45 Panel: Gács Anna (BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék): Alkotói szerepek a közelmúlt magyar részvételi filmkészítésében. Az előadás utáni beszélgetést Müllner András vezeti.

10:45 – 11:00 kávészünet

11:00 – 12:20 Szekciók

A. szekció. Szekcióvezető: Kotics József

Málovics György – Juhász Judit – Bajmócy Zoltán (SZTE Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont): Tervezés a részvételi oktatás és kutatás intézményesítése érdekében: az egyetemi közösségi szerepvállalás intézményi szintű felmérése és tervezése

Bátorfy Attila (ELTE Média és Kommunikáció Tanszék): Az adatok grafikus ábrázolásának kritikai megközelítései

Gulyás Klára (Sárospataki Református Teológiai Akadémia): Vizuális módszerek alkalmazási lehetősége a társadalom-, és neveléstudományi képzésben

B. szekció (online). Szekcióvezető: Gaján Éva

Árva Márton (ELTE Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék): Közösségi és részvételi mozgóképek a spanyol szakos civilizációs szemináriumon

Torbó Annamária (PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék): A részvétel kutatása a populáris kultúrában. A részvételi kultúrától a részvételi politikáig

Varga Krisztina (ELTE Film-, Média- és Kultúratudományi Doktori Iskola): Részvételiség a múzeumban

12:20 – 13:20 Ebédszünet

2023. október 20. PÉNTEK délután

13:20 – 13:50 Panel: Haragonics Sára – Oblath Márton előadása (ELTE Média és Kommunikáció Tanszék). Az előadás utáni beszélgetést Trencsényi Klára vezeti.

13:50 – 15:10 Szekciók

A. szekció. Szekcióvezető: Gulyás Klára

Kotics József (Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet) Fényképek, részvételi kutatás, lokális identitás. A “Beszélő képek”: Borsodgeszt közösségi élete múlt századi fényképek tükrében című kutatás és kiállítás tanulságai

Balázs Anna (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola Designkultúra-tudományi Tagozat) – Hain Ferenc (PhD, egyetemi docens, Wesley János Lelkészképző Főiskola): Egy részvétel alapú helytörténeti kutatás módszertani tapasztalatai

Tamás Ildikó: A „kulturális kisajátítás” diskurzusai. Számik és attribútumaik a skandináv és nemzetközi médiában

B. szekció. Szekcióvezető: Málovics György

Gaján Éva (ELTE Film-, Média- és Kultúratudományi Doktori Iskola): Amatőrfilmesek Szentendrén az 1970-es, 80-as években

Eck Odett és Szabó Eszter Ágnes (ELTE-SEK BDPK, Vizuális Művészeti Tanszék): Piros, Sárga, Zöld, Kék – Ég, Föld, Tűz, Víz. Esettanulmány egy nyelvi kompetencia fejlesztő design munkafüzet szerkesztéséről

Bozsó Ágnes (ELTE Filmtudomány mesterképzés): Gandhi Gipsy Filmstúdió. Részvételi filmes workshop a Gandhi Gimnáziumban

Trencsényi Klára – Tóth Erzsébet Fanni (Sigmund Freud Egyetem): „A nagymamám cseresznyefája”. Gondolatok a bécsi Sigmund Freud Egyetemen kiskamaszoknak tartott részvételi filmes workshop során felbukkanó családi tárgyakról és történetekről

15:30 – 15:45 kávészünet

15:45 – 18:00 Workshopok

A. YOUCOUNT Civil Társadalomtudomány: közösségi kertészet és részvételi filmezés Siklósbodonyban – Bartáné Somogyi Gina, Oblath Márton, Haragonics Sári, Bozsó Ágnes, Ágoston Dominika

B. Részvételi videó – Haragonics Sári

2023. október 21. SZOMBAT

10:00-11:20 Szekciók

A. Szekció. Szekcióvezető: Oblath Márton

Csoszó Gabriella: A részvétel képei. Identitáskérdések, kapcsolódások, személyesség, közösségek, a nyilvánosság, a felelősség és az egyenrangúság a fotográfiában, a közösségi osztályozás az egyetemen

Pfisztner Gábor: Hogyan tegyük fényképekkel… a fényképezés mint társadalmi gyakorlat, az eszmélés és tudatosítás eszköze, Allan Sekula kritikai pozíciója, Azoulay „társadalmi szerződése”

Kormos Mercedes: Integrált közösségek – Furagura-projekt

B. Szekció. Szekcióvezető: Lajos Veronika

Kiss Gabriella (Budapesti Corvinus Egyetem, Döntéselmélet Tanszék), Lazányi Orsolya (ESSRG Nonprofit Kft), Neulinger Ágnes (Pécsi Tudományegyetem), Veress Tamás (Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságetika Központ): Ökoklubok: a fenntarthatósági átmenet demokratikus körei

Rumann Gábor (Rippl-Rónai Művészeti Intézet – MATE, Control Stúdió Filmegyesület): A részvételi film mint oktatói és alkotói módszer

Fehér Bori – Hosszu Erzsébet (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Innovációs Központ, Social Design Hub): Design mint a részvételi kutatás lehetséges eszköze

11:20-12:00 Ebédszünet

12:00 – 15:00 Workshopok

Katona Krisztina (Murál Morál Egyesület): A Murál Morál Módszer (közösségi festés) mint a közösségfejlesztés és demokráciára nevelés eszköze, a Forrás magam vagyok c. börtönprojekt és a Baranyai jövőképek c. projekt bemutatása, közösségi művészetek és közösségi érdekvédelem összefonódása, részvételi költségtervezés gyerekekkel

Lajos Veronika, Barabás Blanka, Botezatu Isabela és Fazakas Noémi: Moldvai csángó női életvilágokról részvételi módon: multivokális reprezentációk (70-90 perces műhelyfoglalkozás)i

PROGRAM- ÉS ABSZTRAKT-FÜZET

KONFERENCIA-FELHÍVÁS

A konferencia az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott „A magyarországi részvételi filmkultúra története és jelenlegi gyakorlatai, különös tekintettel a sérülékeny kisebbségi csoportok önreprezentációjára” című négy éves OTKA-kutatás záróeseménye (azonosítószám: 131868). További támogató: ELTE BTK Dékáni Hivatal, ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat

A konferencia szervezésében részt vettek: Benics Márk, Müllner András, Novozánszki Réka, Óházy Bálint, Póczik Dávid, Tóth Boglárka, Vörös László

Minor Média/Kultúra Kutatóközpont – ELTE Média és Kommunikáció Tanszék

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue