CÉLOK

Látszólagos ellentmondásban a globális és lokális médiatér gazdagodásával és a hosszú „képi fordulat” kibomlásával, Magyarországon és globális szinten is érzékelhető a reprezentáció válsága. A Minor Média/Kultúra Kutatóközpontnak ezzel a válsággal, illetve a válságra adható válaszok kutatásával kapcsolatos céljai sokrétűek. Egyrészt arra törekszünk, hogy erősítsük és fejlesszük a demokratikus médiatérrel kapcsolatos oktatási tevékenységet az alap-, mester- és doktori képzés szintjein. A Minor Média/Kultúra Kutatóközpontban a 2011 óta létező Romakép Műhely tapasztalatait szeretnénk felhasználni, hogy az egyetemi oktatást megújító, nem-konvencionális pedagógiai módszerekkel operáljunk. Megfogadva Jacques Ranciére tanítását az emancipált nézőről, az optikai illúzió helyett a pedagógia drámai aspektusait, a cselekvő értelmezést helyezzük előtérbe. Meggyőződésünk, hogy a mindenkori demokratikus és emancipatív energiával teli médiakép létrehozása, illetve bármilyen kép közösségben történő és kritikai erejű elemzése a demokratikus habitus függvénye, melynek részei a szolidaritásra való hajlam és a józan kételkedés. A demokratikus jellegű oktatásra való törekvésünk a hasonló elvi alapon működő kutatás motorja is. A Minor Média/Kultúra Kutatóközpont tagjai friss médiakutatási irányzatok bevonásával értelmezik a múltbeli és kortárs média „látási viszonyait”, melyeket a hatalmi diskurzus alakít ki mint látszólag természetes rendeket. A kutatóközpont elsősorban posztkoloniális tudományos kontextusban, médiaarcheológiai és médiaantropológiai kutatások és közösségi képesemények keretében igyekszik feltárni a múltban és a jelenben zajló kritikus képi hagyományokat és képkritikai tendenciákat. Ezzel párhuzamosan megpróbálja felmutatni azokat az eredményeket, amelyek a hegemón hatalomnak ellenálló törekvések és szubverzív aktivitások révén kisebbségi képekként létrejönnek. A kisebbségi vagy minor kép/média/kultúra fogalmakat a Deleuze és Guattari szerzőpáros Kafkáról és a kisebbségi irodalomról kialakított elmélete alapján alkottuk meg (littérature mineure). A kisebbségi kép nem csak a kisebbségekről szóló képet jelenti, sőt elsősorban nem azt, hanem a természetesnek gondolt, hatalmi hierarchiába ágyazott kép kisebbségi szempontú kritikáját.