KUTATÁSOK

Optimista előadások

A Minor Média/Kultúra Kutatócsoport beszélgetéssorozata az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének történetéről és szerepéről a társadalmi igazságosság terén


A Minor Média/Kultúra Kutatóközpont az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékén jött létre 2017-ben. Első kutatási projektünk 2017 tavaszán egy önreflexív vállalás volt, amennyiben „Optimista előadások” címmel egy olyan beszélgetés-sorozatot kezdeményeztünk, amelyben egy egyetemi kurzus keretei között megkíséreltük feltárni az ELTE Média és Kommunikáció Tanszék társadalmi igazságosság terén kifejtett tevékenységét a megalapítás óta eltelt harmincöt évben. Médiaképzés 1992-től zajlik az ELTE-n, és a tanszék ennél is később, 1997-ben alakult, mivel azonban megalapítói az intézményes megalakulás előtt is fejtettek ki aktivitást a társadalmi igazságosság és emancipáció jegyében, ezért a megelőző időszak e szempontból értelmezhető eseményeit is a tanszéki hagyomány körébe soroljuk. A kurzus vendégei jellemzően olyan szakemberek, akik valamilyen módon az ELTE Médiához kötődnek vagy kötődtek: tanultak és/vagy tanítottak/tanítanak itt. A kurzus egyes programjai azonos sémára épültek. Az óra első negyedében-harmadában olyan rövid anyagokat néztünk/hallgattunk meg, amelyek az adott program fókuszában álló témával kapcsolatosak. Ezt követte a meghívott vendégekkel folytatott beszélgetés, fókuszban a vendég alapította szervezet, kezdeményezés szerepével a kortárs magyar kultúrában/társadalomban. A beszélgetéseket a téma iránt érdeklődő, azzal kapcsolatban kutatást végző hallgatók moderálták. A hallgatók rögzítették a hangot és gépelték be a beszélgetéseket is.


A projektben résztvevő hallgatók: Benedek Rebeka Viktória, Bihari Eszter, Bíró Kamilla Beatrix, Buják Mátyás Andor, Gál Marcell Tamás, Gargya Tamás, Horváth Zsófia Anita, Huff Lilla, Ilyés Zsanett, Juhász Máté, Kardos Orsolya, Kiss Vivien Flóra, Kornis Vivien, Lukács Angelika Erzsébet, Mátyus Barbara Virág, Mezei Ágnes Hanna, Mezey Aletta Sára, Milassin Lilla, Németh Vanda, Papp Fruzsina, Papp Inez Hilda, Plajner Beáta, Rieth Boróka, Siffer Klaudia, Solti Hanna, Sörös Bernadett Anna, Szilágyi Ráhel, Thury György, Várhegyi Dóra Zsófia, Verebélyi-Vajda Éva


2017. február 22.

Neoavantgárd szubkultúra és szabadság-beszéd

Erdély Miklós: Optimista előadás (1981)

Elhangzott az ELTE Esztétika Tanszékén, 1981. április 22-én

Moderátorok: Gargya Tamás, Mezey Aletta Sára, Kardos Orsolya, Kiss Vivien Flóra

Szakirodalom:

Videó: Erdély Miklós Álommásolatok c. filmjének bevezetője (MTV2, 2000)

Erdély Miklós: Optimista előadás (1981), in Erdély Miklós: Művészeti írások. Válogatott művészetelméleti írások, szerk. Peternák Miklós, Képzőművészeti Kiadó, Bp., 1991, 133-147. (Eredeti megjelenés: Tartóshullám, Bp. 1985, p. 143-149.)


A beszélgetésről nincs hangfelvétel.


2017. március 1.

Phralipe (1989) Roma emberi jogi mozgalom és lap

Vendégek: Daróczi Ágnes, György Péter, Horváth Aladár

Moderátorok: Buják Mátyás, Papp Fruzsina, Siffer Klaudia

Szakirodalom:

Videó: Phralipe (hírműsor), 1993. December 28.

Révész Sándor: A cigányság problémavilága, ld. Megosztott dokumentum

Blaha, Havas, Révész: Nyerőviszonyok, Beszélő, 7. Évfolyam 19. Szám

Phralipe: irodalmi és közéleti lap: a Phralipe (Testvériség) Független Cigány Szervezet havi folyóirata. – Budapest : Pallas, 1990-2004. (Szabó Ervin Könyvtár katalógusa)

Phralipe: Cigánypolitikai tézisek, Beszélő, 1. évf. 3. szám (november 20.)


3.6.1 Phralipe (a beszélgetés írott változata)2017. március 8.

Hammer Ferenc: Közbeszéd és társadalmi igazságosság (2004/2006)

Vendég: Hammer Ferenc

Moderátorok: Verebélyi-Vajda Éva, Bíró Kamilla, Juhász Máté

Szakirodalom:

Videó: Fókusz, 2001. Szeptember (Az abonyi asszony)

Hammer Ferenc: Közbeszéd és társadalmi igazságosság: a Fókusz szegénységábrázolásának értelmezése, Gondolat Kiadó, Budapest, 2006.

Hammer Ferenc: Közbeszéd és társadalmi igazságosság: a Fókusz szegénységábrázolása, Médiakutató, 2004 tavasz


3.6.2 Szegénységábrázolás (a beszélgetés írott változata)2017. március 22.

Elkötelezett kommunikációs ügynökségek

XKK Kommunikációs Központ – A társadalmi ügyek kommunikációs ügynöksége (2012-)

Vendég: Varró Szilvia

Moderátorok: Thury György, Mátyus Barbara Virág

http://xkk.hu/#referenciak

Zöld Pók Alapítvány – nonprofit médiaműhey

Vendég: Papp Réka Kinga

Moderátorok: Kornis Vivien, Milassin Lilla

http://zoldpok.hu/filmek/

Szakirodalom:

XKK Kommunikációs Központ – A társadalmi ügyek kommunikációs ügynöksége (2012-) (Varró Szilvia) http://xkk.hu/en/

XKKBőrük volt a bűnük

Te se szavazz 25 alatt!

Zöld Pók Alapítvány – nonprofit médiaműhey (Papp Réka Kinga)

Interjúk:

Bőrük volt a bűnük. Interjú Varró Szilviával

Interjú Papp Réka Kingával


3.6.3 XKK – Zöld Pók (a beszélgetés írott változata)2017. március 29.

Csillagos házak

Vendég: Gács Anna

Moderátorok: Solti Hanna, Papp Inez, Plajner Beáta

Szakirodalom:

Csillagos házak – Gács Anna, Csernay Dóra, Tiszai Orsolya

http://eltemmi.wixsite.com/csillagoshazak/orkenyszinhaz-poganyjudit

Csillagos házak (OSA Archívum)

K. Horváth Zsolt: Emlékezet a történelem után. Pierre Nora és a Les lieux de mémoire: az esettől a modellig

3.6.4 Csillagos házak (a beszélgetés írott változata)2017. április 5.

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek)

Vendég: Balogh Lídia, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK)

Moderátorok: Horváth Zsófia Anita, Benedek Rebeka Viktória, Ilyés Zsanett Emese

Szakirodalom:

Polgár Géza és Czinkoczky Csaba, az RTL Klub Fókusz munkatársai, a „Megerőszakolt nők: ki tehet róla” című riport:

Balogh Lídia, Kassa Nóra, Sinkó Zsófia (szerk.): Nők mint az erőszak áldozatai a médiában. Álláspontok és esettanulmányok, MONA – Magyarországi Női Alapítvány, Budapest, 2011

http://mona-alapitvany.hu/wp-content/uploads/2012/07/11_a-nok-elleni-eroszakkal-foglalkozo-hiradasok-tizparancsolata.pdf

http://mona-alapitvany.hu/wp-content/uploads/2012/07/11_hogyan-irjunk-a-szexualis-eroszakrol-a-dart-centre-europe-ajanlasai.pdf

https://monafriends.files.wordpress.com/2014/09/keret_modszertani_ajanlasok.pdf

http://pdkm.hu/ncta/media/media/gmt1.pdf

http://pdkm.hu/ncta/media/media/gmt2.pdf

http://pdkm.hu/ncta/media/media/peldatar.pdf

Értünk! – pályázati felhívás

Gregor Anikó: A coming outnak gazdasági feltételei is vannak


3.6.5 Női Érdek (a beszélgetés írott változata)2017. április 19.

Romakép Műhely (2011-)

Vendégek: Pócsik Andrea és Müllner András

Moderátorok: Bihari Eszter, Rieth Boróka, Mezei Ágnes

Szakirodalom:

Sára Sándor: Cigányok,

valamint a Romakép Műhely leírása www.romakepmuhely.hu

Pócsik Andrea: Cigánysors és Cséplő-szerep: a Cséplő Gyuri filmemlékezete. Előadás


3.6.6 Romakep_Muhely (a beszélgetés írott változata)2017. április 26.

Mondo

Vendég: Katona Éva

Moderátorok: Németh Vanda, Sörös Bernadett, Huff Lilla, Lukács Angelika

Szakirodalom:

Videó

„Fogyatékosok és média! Avagy fogyatékos média”, Human-Net Alapítvány, Nyíregyháza, 2015 (online elérhető doc-formátumban, a fenti idézőjeles címmel mint keresőkifejezéssel)

Fogyatékosság és abúzus. Útmutató szolgáltatók számára


3.6.7 Mondo (a beszélgetés írott változata)