TUDÁSTÁR

A Minor Média/Kultúra Kutatóközpont munkatársainak publikációi, illetve szerkesztői munkái (2019-2023)

Árva Márton (2023): Gerillaharcok, őslakos közösségek és filmes részvételiség, Apertúra filmtudományi folyóirat, 4. szám https://www.apertura.hu/2023/nyar/xviii-evfolyam-4-szam/ („Az érintettségre alapozott közösségi/részvételi dokumentum- és játékfilmkészítés hagyománya, típusai, módszertana a konfliktusok és hatalmi aszimmetriák ábrázolásában” című tematikus blokk)

Biczó Gábor (2023): „Vidéki elégia”, avagy napjaink társadalmi folyamatainak dokumentumfilmes ábrázolása Sáp példáján, Apertúra filmtudományi folyóirat, 4. szám https://www.apertura.hu/2023/nyar/xviii-evfolyam-4-szam/ („Az érintettségre alapozott közösségi/részvételi dokumentum- és játékfilmkészítés hagyománya, típusai, módszertana a konfliktusok és hatalmi aszimmetriák ábrázolásában” című tematikus blokk)

Cseh László: „Mertünk nagyot álmodni, és megcéloztuk a 48 millió forintot”. Interjú Müllner Andrással, ELTE Média (tanszéki honlap), 2019. https://media.elte.hu/blog/2019/12/23/mertunk- nagyot-almodni-es-megceloztuk-a-48-millio-forintot-interju-mullner-andrassal/

Cseke Balázs (2022): A MyStreet mozgalom és a részvételi videózás, Replika 2022 (124): 39-60. DOI: https://doi.org/10.32564/124.2

Cseke Balázs (2023): The MyStreet Movement and Participatory Video, Acta Universitatis Sapientiae – Film and Media Studies 23, 19-37. DOI: https://doi.org/10.2478/ausfm-2023-0002

Haragonics, Sári (2022): Átadtuk a kontrollt! Minor Média-blog, http://minormedia.hu/atadtuk-a- kontrollt/

Haragonics Sára (2022): A kamera mint társadalmi katalizátor, Replika 2022 (124): 103-127. DOI: https://doi.org/10.32564/124.4

Haragonics Sára (2023): The Camera as a Social Catalyst, Acta Universitatis Sapientiae – Film and Media Studies 23, 62–85. DOI: https://doi.org/10.2478/ausfm-2023-0004

Le Virág Mai-Lan (2023): Az érzékenyítés narratív eszközei. Lionel Rogosin Out (1957) című filmjének elemzése, Apertúra filmtudományi folyóirat, 4. szám https://www.apertura.hu/2023/nyar/xviii-evfolyam-4-szam/ („Az érintettségre alapozott közösségi/részvételi dokumentum- és játékfilmkészítés hagyománya, típusai, módszertana a konfliktusok és hatalmi aszimmetriák ábrázolásában” című tematikus blokk)

Ligeti György (2022): You-Too: mentálhigiénés módszertan egyetemisták részére, Replika 2022 (124): 143–154. DOI: https://doi.org/10.32564/124.6

Ligeti György (2023): You-Too: Mental Hygiene Methodology for College-Age Students, Acta Universitatis Sapientiae – Film and Media Studies 23, 110–126. DOI: https://doi.org/10.2478/ausfm-2023-0006

Milojev-Ferkó Zsanett (2023): Szárnyaszegett felemelkedés. Munkakeresés-narratívák ellenszélben

Müllner András (2020): A magyarországi részvételi film története és jelenlegi helyzete. Vázlat egy kutatásról a Minor Média/Kultúra Kutatóközpontban, Jel-Kép, 2. (A Nyilvánosságok – részvétel, hozzáférés, társadalmi megosztottság c. különszám), DOI: 10.20520/JEL-KEP.2020.2.129 http://communicatio.hu/jelkep/2020/2/JelKep_2020_2_Mullner_Andras.pdf

Müllner András (2020): Önmagunk mássága. A Privát történelem mint a Mass Observation mozgalom magyar változata, Médiakutató, tavasz (XXI. évf. 1. sz.), 11-23. https://www.mediakutato.hu/cikk/2020_01_tavasz/02_onmagunk_massaga.pdf

Müllner, András (2022): Minor Média/Kultúra Kutatóközpont [Research Centre for Minor Media/Culture], in ELTE Tudomány – Innováció [ELTE Science – Innovation], ELTE Innovation Centre – Eötvös Publisher, 2022.

Müllner András (2022): A toronyház lekerekítése. Két művészetalapú (mozgóképes) részvételi akciókutatás összehasonlítása a részvételi alanyi funkciók szempontjából, in Hermann Veronika, Gács Anna, Hamp Gábor, Bárány Tibor (szerk.): Tudástermelők, kapuőrök és véleményvezérek. Szakértelem a digitális nyilvánosságban, Typotex Kiadó, 78-91. https://www.typotex.hu/book/12553/hermann_gacs_hamp_barany_tudastermelok_kapuorok_es_velemenyvezerekes_filterbuborekok

Müllner András (2022): Same place, different bicycles. The etic and emic perspectives of digital life in Hungary, Acta Universitatis Sapientiae, Communicatio, vol. 9, 46-61. DOI: https://doi.org/10.2478/auscom-2022-0004

Müllner András (2022) (szerk.): Bevezető a Replika „Részvételi film” c. tematikus blokkjához, Replika 2022 (124): 151–161. DOI: https://doi.org/10.32564/124.1

Müllner András (2022): „To be continue…” – Reflexiók a kortárs részvételi videós projektek egy példájával kapcsolatban, Replika 2022 (124): 151–180. DOI: https://doi.org/10.32564/124.3

Müllner András (2023): Displacements. Contexts for a Participatory Media Project, Acta Universitatis Sapientiae – Film and Media Studies 23, 86-109. DOI: https://doi.org/10.2478/ausfm-2023-0005

Müllner András (2023): The stakeholder spectrum. History and current state of the participatory film in Hungary, Acta Universitatis Sapientiae – Film and Media Studies 23, 1-18. DOI: https://doi.org/10.2478/ausfm-2023-0001

Müllner, András (2023): Rasszizmus-változatok és dokufikciós kritikáik. A Jöjj vissza, Afrika és a Cséplő Gyuri összehasonlító elemzése, Apertúra filmtudományi folyóirat, 4. szám https://www.apertura.hu/2023/nyar/xviii-evfolyam-4-szam/ („Az érintettségre alapozott közösségi/részvételi dokumentum- és játékfilmkészítés hagyománya, típusai, módszertana a konfliktusok és hatalmi aszimmetriák ábrázolásában” című tematikus blokk)

Pergő Képek, Tilos Rádió, 2021. december 16. https://tilos.hu/episode/pergo-kepek/2021/12/16 A beszélgetést vezette Győri Csilla és Czabán György, vendégek: Haragonics Sári, Müllner András, Rumann Gergő, Simon Rebeka, Siroki Levente

Oblath Márton (2023): Remake Bodony: Visual Participatory Action Research and Tiny Publics, Acta Universitatis Sapientiae – Film and Media Studies 23, 38-61. DOI: https://doi.org/10.2478/ausfm-2023-0003

Schensul, Jean – Dalglish Campbell (2022): Nehéz kiút: improvizációs film és fiatalokkal végzett részvételi akciókutatás, ford. Orbán Katalin, Replika 2022 (124): 61-72. https://www.replika.hu/replika/124-04

Michael Stewart (2022): A titkok a szerény, hétköznapi dolgokban rejlenek. Kollaboratív antropológia a digitális korban, ford. Gács Anna, Replika 2022 (124): 19-38. https://www.replika.hu/replika/124-02

Szabó Henriett (2023): Az AntRom Filmműhely módszere: a „köztes kitettség” láthatóvá tétele és a témával kapcsolatos párbeszéd támogatása, Apertúra filmtudományi folyóirat, 4. szám https://www.apertura.hu/2023/nyar/xviii-evfolyam-4-szam/ („Az érintettségre alapozott közösségi/részvételi dokumentum- és játékfilmkészítés hagyománya, típusai, módszertana a konfliktusok és hatalmi aszimmetriák ábrázolásában” című tematikus blokk)

Tóth-Gyollai Orsolya (2022): „Azt próbáljuk megérteni, hogyan lehet ezt másképp csinálni” – interjú Müllner Andrással, az ELTE Média oktatójával, május 16. https://media.elte.hu/blog/2022/05/16/interju-mullner-andrassal-az-elte-media-oktatojaval/

Varga Krisztina: A kapuőrök nyitása – részvételiség a múzeumban [Gatekeepers are opening. Participation in the museum], in Bárány, Tibor – Anna Gács – Veronika Hermann – Gábor Hamp (eds.) (2022): Tudástermelők, kapuőrök és véleményvezérek. Szakértelem a digitális nyilvánosságban [Knowledge producers, gatekeepers and opinion leaders. Expertise in the digital public sphere], Budapest, Typotex Publisher, 68-77. https://www.typotex.hu/book/12553/hermann_gacs_hamp_barany_tudastermelok_kapuorok_es_v elemenyvezerekes_filterbuborekok

Varga Krisztina (2022): Részvételi videó a múzeumban, Replika 2022 (124): 129–142. DOI: https://doi.org/10.32564/124.5

Varga Krisztina (2023): Participatory Video in the Museum, Acta Universitatis Sapientiae – Film and Media Studies 23, 127–143. DOI: https://doi.org/10.2478/ausfm-2023-0007

Interjúk

a részvételi/közösségi filmkészítés magyar szakértőivel, amelyeket a Minor Média/Kultúra Kutatóközpont tagjai és hallgatói készítettek (2018-2023)

Biczó Gábor (Tóth-Gyóllai Orsolya, 2022.01.10.)

Bihari László (Bozó Antal, 2021.12.27.)

Bódis Kriszta (Balazsin Balázs, 2022.01.14.)

Boross Martin (Gál Luca, 2022.01.20.)

Chilton Flóra (Kurdics Zoltán Gábor, 2022.01.26.)

Csoszó Gabriella (Bozó Antal, 2022.01.29.)

Csörgits Hunor (Balazsin Balázs, 2022.01.24.)

Grosch Nándor (CsomaZsuzsanna, 2021.12.09.)

Haragonics Sári (Székács Linda, 2022.01.18.)

Kővári Borz József (Bozsó Ági, 2022.02.05.)

Molnár István Gábor (Kurdics Zoltán, 2022.02.07.)

Nemes Gusztáv (Tóth-Gyollai Orsolya, 2022.02.19.)

Oblath Márton (CsomaZsuzsanna, 2021.12.10.)

Rumann Gábor (Székács Linda, 2022.01.14.)

Salamon András (Gál Luca, 2022.02.20.)

Siroki László (Korompai Tímea, 2021.12.08.)

Michael Stewart (Cseke Balázs-Müllner András, 2018.11.30.)

Szabadhegyi Zita (Le Virág Mai Lan, 2021.12.22.)

Szabó Elemér – Szilágyi Eszter (Le Virag Mai-Lan, 2022.02.08.)

Szabó Henriett (Bozsó Ági, 2021.12.29.)

Trencsényi Klára (Le Virág Mai Lan, 2021.12.07.)

Könyvtár

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott könyvbeszerzés (2019-2023)

Aguayo, Angela J. (2019): Documentary Resistance: Social Change and Participatory Media, New York, Oxford U.P.

Baker, Michael Brendan –Waugh, Tom –Winton, Ezra (eds.) (2010): Challenge for Change: Activist Documentary at the National Film Board of Canada, McGill-Queen's University Press, Canada

Dienderen, An van (2008): Film process as a site of critique : ethnographic research into the mediated interactions during (Documentary) film productions, Berlin: VDM Verlag Dr. Muller

Duffy, P., Hatton, C., & Sallis, R. (2018). Drama Research Methods. Boston: BRILL.

Gubrium, Aline – Harper, Krista – Otañez, Marty (2016): Participatory Visual and Digital Research in Action, London ; New York Routledge

Jones, D. B. (1981). Movies and memoranda: An interpretative history of the National Film Board of Canada. Ottawa, Ont: Canadian Film Institute.

Kara, Helen (2015): Creative research methods in the social sciences: A Practical Guide, Policy Press – Bristol University Press

Klotman, P. R., & Cutler, J. K. (1999). Struggles for representation: African American documentary film and video. Bloomington: Indiana University Press.

Kristensen, Tore – Michelsen, Anders – Wiegand, Frauke (szerk.) (2013): Transvisuality – The Cultural Dimension of Visuality (Vol. I): Boundaries and Creative Openings, Liverpool, Liverpool University Press

Kristensen, Tore – Michelsen, Anders – Wiegand, Frauke (szerk.) (2015): TransVisuality: The Cultural Dimension of Visuality: Volume 2: Visual Organisations, Liverpool, Liverpool University Press Kristensen, Tore – Michelsen, Anders – Wiegand, Frauke (szerk.) (2019): TransVisuality: The Cultural Dimension of Visuality (Volume 3): Purposive Action: Design and Branding, Liverpool, Liverpool University Press

Low, Bronwen (2016): Community-based Media Pedagogies, Routledge Marchessault, Janine – Straw, Will (2019): The Oxford Handbook of Canadian Cinema, Oxford UP

Marchessault, Janine (1995): Mirror Machine. Video and Identity, Toronto: YYZ Books & CRCCII, Centre for Research on Canadian Cultural Industries and Institutions

Message, Kylie (2006): New Museums and the Making of Culture, Berg Publishers

Milne, E.J. – Mitchell, C. – DeLange, N. (eds) (2012): Handbook of Participatory Video, AltaMira Press, Walnut Creek

Motrescu-Mayes, Annamaria – Aasman, Susan (2019): Amateur Media and Participatory Cultures: Film, Video and Digital Media, London – New York, Routledge – Taylor et Francis Group

Pink, Sarah (2015): Visual Interventions. Applied visual anthropology, New York – Oxford, Berghahn Books

Reinerth, Maike Sarah – Thon, Jan-Noël (2016): Subjectivity across Media: Interdisciplinary and Transmedial Perspectives, Routledge Boston, MA Safari

Sandell, Richard – Nightingale, Eithne (2013): Museums, Equality and Social Justice, Routledge

Schiwy, Freya – Weber, Byrt Wammack (2017): Adjusting the Lens: Community and Collaborative Video in Mexico, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh

Schiwy, Freya (2019): The Open Invitation. Activist Video, Mexico, and the Politics of Affect, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh

Ware, Chris (2016): Monograph by Chris Ware, Rizzoli