BLOG

RÉSZVÉTELI MÉDIAKULTÚRA SPECIALIZÁCIÓ

Az ELTE Szenátusának 2022. november 14-ei ülésén megszületett a támogató határozat a Részvételi médiakultúra című specializációról, amelynek indítására így 2023. szeptemberétől lesz lehetőség  A Részvételi médiakultúra specializáció az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékén működő Romakép Műhelyben zajlott kétéves tehetséggondozási programra (2016-2018), illetve a Minor Média/Kultúra Kutatóközpont keretein belül zajló OTKA-kutatásra épül, mint annak oktatási programja. Az OTKA-pályázat célja a mozgóképes részvételi médiakultúra történetének és jelenkori gyakorlatainak feltárása, melynek masszív részét képezi az akcióorientált kutatások során vizuális művészeti módszerként alkalmazott részvételi videó. Mivel a fent említett pályázat elméleti és történeti, valamint akcióorientált kutatási aspektussal is rendelkezik (részvételi jellegű médiaprojektek formájában), ezért az ebből a kutatásból kinövő „Részvételi médiakultúra” specializáció is elméleti és gyakorlati tudást ad. Célunk olyan szakemberek képzése, akik a művészetalapú részvételi akciókutatások facilitátoraiként, társadalomkutatókkal és civil közösségekkel tudnak hatékonyan együttműködni. A specializáció interdiszciplináris képzésként olyan tudományterületeket foglal magába, mint a részvételi és közösségi média elméletei és gyakorlatai, a vizuális intervenciók elmélete és története (különös tekintettel a technikai médiumokra), az újmédia részvételi lehetőségei, részvételi és közösségi újságírás, médiaantropológia, vizuális és performatív részvételi módszertanok, médiaelmélet és médiatörténet, kisebbségek médiareprezentációja, ezzel összefüggésben kritikai rassztanulmányok, kritikai fehérségkutatás stb.